ODPIS.ZA.INT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ODPIS.ZA.INT je:

ČeskýAnglický
ODPIS.ZA.INT

Popis

Vrátí odpisy aktiva pro každé zadané období, které určíte, zahrnující i částečná období, pomocí dvojité degresivní metody odepisování nebo nějaké jiné metody, kterou určíte. U funkce ODPIS.ZA.INT se očekává, že budete používat dvojité regresivní metody odepisování.Další informace (zdroj)