ODPIS.NELIN v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ODPIS.NELIN je:

ČeskýAnglický
ODPIS.NELIN

Popis

Vrátí degresivní odpisy aktiva pro určené období.Další informace (zdroj)