ODPIS.LIN v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ODPIS.LIN je:

ČeskýAnglický
ODPIS.LIN

Popis

Vrátí lineární odpisy aktiva pro jednoduché období.Další informace (zdroj)