NYNÍ v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu NYNÍ je:

ČeskýAnglický
NYNÍ

Popis

Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času. Pokud měla buňka před zadáním funkce formát Obecný, změní aplikace Excel formát buňky tak, aby odpovídal formátu data a času dle místního nastavení. Tento formát data a času v buňce můžete změnit pomocí příkazů ve skupině Číslo na kartě Domů na pásu karet.

Funkce NYNÍ je užitečná, pokud na listu potřebujete zobrazit aktuální datum a čas nebo pokud na základě aktuálního data a času potřebujete vypočítat určitou hodnotu a přitom chcete, aby byla tato hodnota při každém otevření listu aktualizována.

 Poznámka   Pokud funkce NYNÍ neaktualizuje hodnoty buněk očekávaným způsobem, bude pravděpodobně potřeba změnit nastavení určující, kdy se v sešitě nebo na listu přepočítávají hodnoty. Toto nastavení lze pro plnohodnotnou aplikaci Excel změnit v Ovládacích panelech.Další informace (zdroj)