NPV v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu NPV je:

AnglickýČeský
NPV
ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Popis

Vypočítává čistou současnou hodnotu investice na základě diskontní sazby, hodnot budoucích plateb (záporné hodnoty) a příjmů (kladné hodnoty).Další informace (zdroj)