NORMDIST v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu NORMDIST je:

ČeskýAnglický
NORMDIST

Syntaxe

NORMDIST(x;střed_hodn;sm_odch;kumulativní)

Syntaxe funkce NORMDIST obsahuje následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):Další informace (zdroj)