NORM.S.INV v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu NORM.S.INV je:

ČeskýAnglický
NORM.S.INV

Syntaxe

NORM.S.INV(pravděpodobnost)

Syntaxe funkce NORM.S.INV obsahuje následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):Další informace (zdroj)