NETWORKDAYS v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu NETWORKDAYS je:

ČeskýAnglický
NETWORKDAYS

Popis

Vrátí počet pracovních dnů mezi dvěma zadanými daty. Pracovní dny nezahrnují soboty, neděle a definované svátky. Pomocí funkce NETWORKDAYS se počítají zaměstnanecké dávky, jejichž výše je stanovena na základě počtu pracovních dnů v průběhu určitého období.

 Tip   Chcete-li vypočítat počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty s parametry určujícími, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny, použijte funkci NETWORKDAYS.INTL.Další informace (zdroj)