NEPŘÍMÝ.ODKAZ v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu NEPŘÍMÝ.ODKAZ je:

ČeskýAnglický
NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Popis

Vrátí odkaz určený obsahem textovým řetězcem. Odkazy jsou okamžitě vyhodnocovány a je zobrazován jejich obsah. Funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ použijte, pokud chcete změnit odkaz na buňku v rámci vzorce a nechcete měnit vzorec.Další informace (zdroj)