NEBO v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu NEBO je:

ČeskýAnglický
NEBO

Popis

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, jestliže alespoň jeden z argumentů má hodnotu PRAVDA. Jsou-li všechny argumenty NEPRAVDA, vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.Další informace (zdroj)