N v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu N je:

ČeskýAnglický
N

Popis

Vrátí hodnotu převedenou na číslo.Další informace (zdroj)