MROUND v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu MROUND je:

ČeskýAnglický
MROUND

Popis

Vrátí číslo zaokrouhlené na určitý násobek.Další informace (zdroj)