MODE v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu MODE je:

ČeskýAnglický
MODE

Syntaxe

MODE(number1,[number2],...])

Funkce MODE má následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):Další informace (zdroj)