MÍRA.VÝNOSNOSTI v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu MÍRA.VÝNOSNOSTI je:

ČeskýAnglický
MÍRA.VÝNOSNOSTI

Popis

Vrátí míru výnosnosti pro sérii peněžních toků představovaných číselnými hodnotami. Tyto peněžní toky si nemusí být rovny jako v případě anuity. K peněžním tokům však musí docházet v pravidelných intervalech, například jednou za měsíc nebo za rok. Míra výnosnosti je úroková míra investice zahrnující výdaje (záporné hodnoty) a příjmy (kladné hodnoty), které jsou rozloženy v pravidelných intervalech.Další informace (zdroj)