LOGNORM.INV v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu LOGNORM.INV je:

ČeskýAnglický
LOGNORM.INV

Popis

Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení hodnot x, kde ln(x) má normální rozdělení s parametry stř_hodn a sm_odch. Je-li p = LOGNORM.DIST(x;...), pak LOGNORM.INV(p;...) = x.

Pomocí logaritmicko-normálního rozdělení lze analyzovat logaritmicky transformovaná data.Další informace (zdroj)