LOGINV v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu LOGINV je:

ČeskýAnglický
LOGINV

Popis

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení hodnot x, kde ln(x) má normální rozdělení s parametry stř_hodn a sm_odch. Je-li p = LOGNORMDIST(x;...), potom LOGINV(p;...) = x.

Distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení lze použít k analýze logaritmicky transformovaných dat.Další informace (zdroj)