LOGEST v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu LOGEST je:

AnglickýČeský
LOGEST
LOGLINREGRESE

Popis

Při regresní analýze vypočítá exponenciální křivku, kterou prokládá zadaná data. Výsledkem je matice hodnot, která popisuje parametry této křivky. Jelikož tato funkce vrátí matici hodnot, musí být zadána jako maticový vzorec.

Rovnice pro tuto křivku je následující:

y = b*m^x

nebo

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

pokud existuje více hodnot x, kde závislá hodnota y je funkcí nezávislých hodnot x. Hodnoty m jsou hodnoty základu odpovídající jednotlivým hodnotám exponentu x a hodnota b je konstanta. Důležité je, že hodnoty y, x, a m mohou být vektory. Matice, kterou funkce LOGLINREGRESE vrátí, je ve tvaru {mn;mn-1;...;m1;b}.Další informace (zdroj)