LOG v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu LOG je:

ČeskýAnglický
LOG

Popis

Vrátí dekadický logaritmus čísla.Další informace (zdroj)