LINTREND v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu LINTREND je:

ČeskýAnglický
LINTREND

Popis

Vrátí množinu hodnot y, které na přímce odpovídají hodnotám nová_x, po proložení přímky množinou bodů, zadaných souřadnicemi pole_y a pole_x (metoda nejmenších čtverců).Další informace (zdroj)