LCM v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu LCM je:

ČeskýAnglický
LCM

Popis

Vrátí nejmenší společný násobek. Nejmenší společný násobek je nejmenší celé kladné číslo, které je násobkem všech celočíselných argumentů (číslo1; číslo2; atd.). Funkci LCM lze použít při sčítání zlomků s různými jmenovateli.Další informace (zdroj)