KURT v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu KURT je:

AnglickýČeský
KURT
KURT

Popis

Vrátí hodnotu špičatosti množiny dat. Špičatost určuje relativní strmost nebo plochost rozdělení v porovnání s normálním rozdělením. Kladná špičatost znamená, že rozdělení je poměrně strmé. Záporná špičatost znamená, že rozdělení je poměrně ploché.Další informace (zdroj)