JE.TEXT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu JE.TEXT je:

ČeskýAnglický
JE.TEXT

Popis

Každá z těchto funkcí, které se souhrnně označují jako funkce typu JE, testuje zadanou hodnotu a podle výsledku zjištění vrací hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA. Funkce JE.PRÁZDNÉ například vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud argument představuje odkaz na prázdnou buňku; jinak je jejím výsledkem hodnota NEPRAVDA.

Pomocí funkcí typu JE můžete získat informace o určité hodnotě předtím, než s ní provedete výpočet nebo jinou akci. Pomocí funkce JE.CHYBHODN společně s funkcí KDYŽ například můžete provést odlišnou akci v případě, že dojde k chybě:

=KDYŽ(JE.CHYBHODN(A1);"Došlo k chybě.";A1*2)

Tento vzorec zkontroluje, zda se v buňce A1 vyskytuje chyba. Pokud ano, vrátí funkce KDYŽ zprávu Došlo k chybě. Pokud se zde žádná chyba nevyskytuje, provede funkce KDYŽ výpočet A1*2.Další informace (zdroj)