INTERCEPT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu INTERCEPT je:

ČeskýAnglický
INTERCEPT

Popis

Vypočte souřadnice bodu, ve kterém čára protne osu y, pomocí existujících hodnot na osách x a y. Intercept je bod, který je určen proložením nejlepší regresní čáry známými hodnotami na osách x a y. Funkce INTERCEPT se používá v případě, že chcete znát hodnotu závislé proměnné při nezávislé proměnné rovné 0 (nula). Funkci INTERCEPT je například možné použít k předpovědi elektrického odporu kovu při teplotě 0°C z měření provedených při pokojové teplotě a vyšších teplotách.Další informace (zdroj)