INDIRECT v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu INDIRECT je:

AnglickýČeský
INDIRECT
NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Popis

Vrátí odkaz určený obsahem textovým řetězcem. Odkazy jsou okamžitě vyhodnocovány a je zobrazován jejich obsah. Funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ použijte, pokud chcete změnit odkaz na buňku v rámci vzorce a nechcete měnit vzorec.Další informace (zdroj)