IMPRODUCT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu IMPRODUCT je:

ČeskýAnglický
IMPRODUCT

Popis

Vrátí součin 1 až 255 komplexních čísel ve tvaru x + yi nebo x + yj.Další informace (zdroj)