IMLOG10 v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu IMLOG10 je:

ČeskýAnglický
IMLOG10

Popis

Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla ve formátu textu vyjádřeného ve  tvaru x + yi nebo x + yj.Další informace (zdroj)