IMABS v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu IMABS je:

ČeskýAnglický
IMABS

Popis

Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj.Další informace (zdroj)