IF v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu IF je:

AnglickýČeský
IF
KDYŽ

Popis

Funkce KDYŽ vrátí jednu hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. Vzorec =KDYŽ(A1>10;"Větší než 10";"10 nebo menší") například vrátí text Větší než 10, pokud je buňka A1 větší než 10, a text 10 nebo menší, pokud je buňka A1 menší než nebo rovna 10.Další informace (zdroj)