GESTEP v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu GESTEP je:

ČeskýAnglický
GESTEP

Popis

Vrátí hodnotu 1, pokud číslo ≥ co, v opačném případě vrátí hodnotu 0 (nula). Tuto funkci lze použít pro filtrování množiny hodnot. Sečtením několika funkcí GESTEP lze například zjistit počet hodnot, které přesahují prahovou hodnotu.Další informace (zdroj)