GAMMAINV v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu GAMMAINV je:

ČeskýAnglický
GAMMAINV

Syntaxe

GAMMAINV(probability,alpha,beta)

Syntaxe funkce GAMMA.INV obsahuje následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):Další informace (zdroj)