FREQUENCY v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu FREQUENCY je:

AnglickýČeský
FREQUENCY
ČETNOSTI

Popis

Vypočte počet výskytů hodnot v rámci oblasti hodnot a vrátí vertikální matici čísel. Funkce ČETNOSTI se například používá k sečtení počtu výsledků testu, které spadají do určitých rozmezí. Jelikož funkce ČETNOSTI vrací matici, musí být zadána jako maticový vzorec.Další informace (zdroj)