EOMONTH v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu EOMONTH je:

ČeskýAnglický
EOMONTH

Popis

Vrátí pořadové číslo data posledního dne v měsíci, který je o zadaný počet měsíců před nebo za hodnotou argumentu začátek. Funkci EOMONTH lze použít k výpočtu dat splatnosti, která připadají na poslední den měsíce.Další informace (zdroj)