DSMDOCH.VÝBĚR v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu DSMDOCH.VÝBĚR je:

ČeskýAnglický
DSMDOCH.VÝBĚR

Popis

Vrátí směrodatnou odchylku výběru na základě vzorku použitím čísel v poli (sloupci) záznamů v seznamu nebo databázi, která splňují zadané podmínky.Další informace (zdroj)