DPOČET2 v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu DPOČET2 je:

ČeskýAnglický
DPOČET2

Popis

Vrátí počet neprázdných buněk v poli (sloupci) záznamů ze seznamu nebo databáze, které splňují zadané podmínky.

Argument pole je volitelný. Je-li vynechán, vrátí funkce DPOČET2 počet všech záznamů databáze, které splňují daná kritéria.Další informace (zdroj)