DPOČET v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu DPOČET je:

ČeskýAnglický
DPOČET

Popis

Vrátí počet buněk obsahujících čísla v poli (sloupci) záznamů v seznamu nebo databázi, které splňují zadané podmínky.

Argument pole je volitelný. Je-li vynechán, funkce DPOČET vrátí počet všech záznamů databáze, které splňují daná kritéria.Další informace (zdroj)