DENTÝDNE v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu DENTÝDNE je:

ČeskýAnglický
DENTÝDNE

Popis

Vrátí číslo určující den v týdnu odpovídající zadanému kalendářnímu datu. Ve výchozím nastavení je den určen celým číslem v rozmezí od 1 (neděle) do 7 (sobota).Další informace (zdroj)