DEN v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu DEN je:

ČeskýAnglický
DEN

Popis

Vrátí den určitého kalendářního data představovaný pořadovým číslem.Další informace (zdroj)