DELTA v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu DELTA je:

AnglickýČeský
DELTA
DELTA

Popis

Testuje rovnost dvou čísel. Vrátí 1, pokud číslo1 = číslo2; v opačném případě vrátí 0. Tuto funkci lze použít pro filtrování množiny hodnot. Například při sčítání několika funkcí DELTA zjistíte počet shodných dvojic. Tato funkce je známa také jako Kroneckerova Delta funkce.Další informace (zdroj)