DELTA v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu DELTA je:

ČeskýAnglický
DELTA

Popis

Testuje rovnost dvou čísel. Vrátí 1, pokud číslo1 = číslo2; v opačném případě vrátí 0. Tuto funkci lze použít pro filtrování množiny hodnot. Například při sčítání několika funkcí DELTA zjistíte počet shodných dvojic. Tato funkce je známa také jako Kroneckerova Delta funkce.Další informace (zdroj)