DB v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu DB je:

AnglickýČeský
DB
ODPIS.ZRYCH

Popis

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.Další informace (zdroj)