DATUM v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu DATUM je:

ČeskýAnglický
DATUM

Popis

Funkce DATUM vrátí pořadové číslo, které představuje určité datum. Například vzorec

=DATUM(2008,7,8)

vrátí číslo 39637, což je pořadové číslo, které představuje datum 8. 7. 2008.

 Poznámka   Jestliže před zadáním funkce byl formát buňky Obecný, je výsledek formátován jako datum, nikoli jako číslo. Pokud chcete zobrazit pořadové číslo nebo změnit formátování data, vyberte na kartě Domů ve skupině Číslo jiný formát čísla.

Funkce DATUM je nejužitečnější v případech, kdy rok, měsíc a den jsou určovány pomocí vzorců nebo odkazů na buňky. Máte například list obsahující data ve formátu, který aplikace Excel nerozpoznává, například RRRRMMDD. Použitím funkce DATUM ve spojení s jinými funkcemi můžete tato data převést na pořadové číslo, jež aplikace Excel rozpoznává. Další informace naleznete v tomto článku v tabulce v části Příklad.Další informace (zdroj)