COVARIANCE.P v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu COVARIANCE.P je:

ČeskýAnglický
COVARIANCE.P

Syntaxe

COVARIANCE.P(array1,array2)

Syntaxe funkce COVARIANCE.P obsahuje následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):Další informace (zdroj)