COUPDAYSNC v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu COUPDAYSNC je:

ČeskýAnglický
COUPDAYSNC

Popis

Vrátí počet dní od data vypořádání cenného papíru do následujícího výplatního termínu úroku.Další informace (zdroj)