COUNTIF v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu COUNTIF je:

ČeskýAnglický
COUNTIF

Popis

Funkce COUNTIF spočítá počet buněk v oblasti, které splňují jedno zadané kritérium. Můžete například spočítat všechny buňky začínající určitým písmenem nebo všechny buňky obsahující číslo větší či menší než zadané číslo. Předpokládejme například, že list obsahuje ve sloupci A seznam úkolů a ve sloupci B jména osob přiřazených k jednotlivým úkolům. Pomocí funkce COUNTIF můžete spočítat, kolikrát je ve sloupci B uvedeno jméno určité osoby, a tím určit, kolik úkolů je dané osobě přiřazeno. Příklad:

=COUNTIF(B2:B25;"Petra")

 Poznámka   Informace o počítání buněk na základě více kritérií naleznete v článku Funkce COUNTIFS.Další informace (zdroj)