CORREL v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu CORREL je:

ČeskýAnglický
CORREL

Popis

Vrátí korelační koeficient oblastí buněk Matice1 a Matice2. Pomocí korelačního koeficientu je možné určit vztah mezi dvěma vlastnostmi. Můžete například zkoumat vztah mezi průměrnou teplotou určitého místa a používáním klimatizace.Další informace (zdroj)