CONFIDENCE.NORM v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu CONFIDENCE.NORM je:

ČeskýAnglický
CONFIDENCE.NORM

Popis

Interval spolehlivosti představuje rozsah hodnot. Střední hodnota výběru x je uprostřed tohoto rozsahu a rozsah je x ± CONFIDENCE.NORM. Pokud je například x střední hodnota výběru časů dodávky produktů objednaných poštou, je x ± CONFIDENCE.NORM rozsah středních hodnot základního souboru. Pro libovolnou střední hodnotu základního souboru μ0 (v tomto rozsahu) je pravděpodobnost dosažení střední hodnoty výběru dále od μ0 než x větší než alfa. Pro libovolnou střední hodnotu základního souboru μ0 (mimo tento rozsah) je pravděpodobnost dosažení střední hodnoty výběru dále od μ0 než x menší než alfa. Jinými slovy: Předpokládejme, že se při konstrukci oboustranného testu na hladině významnosti alfa hypotézy používá x, sm_odch a velikost a že střední hodnota základního souboru je μ0. Hypotéza potom nebude odmítnuta v případě, že μ0 leží v intervalu spolehlivosti. Pokud μ0 neleží v intervalu spolehlivosti, bude hypotéza odmítnuta. Na základě intervalu spolehlivosti nelze vyvodit závěr, že další zásilka bude doručena v čase patřícím do intervalu spolehlivosti s pravděpodobností 1-alfa.Další informace (zdroj)