ČISTÁ.SOUČHODNOTA v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ČISTÁ.SOUČHODNOTA je:

ČeskýAnglický
ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Popis

Vypočítává čistou současnou hodnotu investice na základě diskontní sazby, hodnot budoucích plateb (záporné hodnoty) a příjmů (kladné hodnoty).Další informace (zdroj)