CHYBA.TYP v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu CHYBA.TYP je:

ČeskýAnglický
CHYBA.TYP

Popis

Vrátí číslo odpovídající jedné z chybových hodnot aplikace Microsoft Excel nebo vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, pokud žádná chyba neexistuje. Funkci CHYBA.TYP lze použít ve funkci KDYŽ při hledání chyb. Místo chybových hodnot mohou být vraceny textové řetězce, například zpráva.Další informace (zdroj)