CHISQ.DIST.RT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu CHISQ.DIST.RT je:

ČeskýAnglický
CHISQ.DIST.RT

Syntaxe

CHISQ.DIST.RT(x;volnost)

Syntaxe funkce CHISQ.DIST.RT obsahuje následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):Další informace (zdroj)