ČASHODN v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ČASHODN je:

ČeskýAnglický
ČASHODN

Popis

Vrátí desetinné číslo času zadaného jako textový řetězec. Desetinné číslo je hodnota v rozmezí od 0 (nula) do 0,99999999, která představuje čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp.).Další informace (zdroj)